UWAGA !
z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana adresu firmy na Katowice
ul. 1 Maja 48.
Pozostałe dane pozostają bez zmian !!!
Z poważaniem
HomeAgent